Algemene Voorwaarden van Mens & Kinders

Deze Algemene Voorwaarden van Mens & Kinders zijn van toepassing op iedere les en workshop. Door je aan te melden voor een proefles of het aanschaffen van een strippenkaart of abonnement, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden van Mens & Kinders, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Mens & Kinders.

Aansprakelijkheid

1. Mens & Kinders, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een les, training of workshop.
2. Deelname aan de lessen, trainingen en workshops van Mens & Kinders geschiedt op eigen risico. De trainingen van Mens & Kinders, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel. Deelname aan de Mens & Kinders les, training of workshop is geheel op eigen risico.
3. Het is bij de deelnemer bekend dat je je hebt ingeschreven voor een programma met fysieke inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, cardiotraining, gymnastiek. Met het oog op jouw deelname aan het programma onthef je hierbij de organisatie van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit jouw deelname aan de training of het gebruik van de faciliteiten. Het is voor jou duidelijk dat je eventueel blessures/letsel op kunt lopen naar aanleiding van jouw deelname aan de training en ontheft hierbij de organisatie Mens & Kinders van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door enige vorm van blessure/letsel ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na jouw deelname aan de training.
4. Mens & Kinders is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de bezittingen van de deelnemer.

De training

5. Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook het feit of je wel of niet zwanger bent, dient te worden gemeld aan de docent.
6. Adviezen van trainers zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd door de deelnemer.
7. Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar zijn/haar lichaam.

Strippenkaart, abonnement en roostersysteem

8. Mens & Kinders werkt met een roostersysteem. Aan- en afmeldingen voor de verschillende trainingen verlopen via dit systeem alsmede de betalingen voor abonnementen, strippenkaarten of een losse les.
9. Het kan voorkomen dat een training niet doorgaat. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment inhalen. Elke deelnemer wordt (indien mogelijk) tijdig op de hoogte gesteld van wijzigingen. Controleer het roostersysteem als je zeker wilt zijn of de training doorgaat.
10. Mens & Kinders behoudt het recht om de training te annuleren bij onweer, storm en weeralarmen indien het een buitentraining betreft en deze niet binnen gegeven kan worden.
11. In de schoolvakanties en met feestdagen geldt een vakantierooster, waardoor er tijdelijk minder of geen trainingen kunnen zijn. Er zijn 41 lesweken per jaar. Dit betekent dat er 11 weken per jaar geen lessen gegeven worden, deze weken zijn verspreid over het jaar en worden tijdig doorgegeven. Er vindt geen restitutie plaats op abonnementen voor deze weken.
12. Mens & Kinders biedt flexibele strippenkaarten en abonnementen aan. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurt, komen de lessen te vervallen. Mens & Kinders biedt geen vergoeding voor de gemiste lessen en de deelnemer is zelf verantwoordelijk om de juiste abonnementsvorm te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.
13. Een gemiste les kan ingehaald worden bij een andere les op het rooster van Mens & Kinders. Inhalen van lessen is alleen mogelijk op een lopend abonnement, niet na afloop van je abonnement.
14. Opzeggen van een abonnement kan via de email (jorien@mensenkinders.nl) met inachtneming van 1 maand. Opzeggingen dienen voor de 1e van de maand binnen te zijn.
15. Het is mogelijk je abonnement tijdelijk te bevriezen bij ziekte, blessures of vakanties langer dan 1 week. Tijdens deze ‘bevriezing’ betaal je geen abonnementsgeld. Wel wordt er een administratietoeslag van €5 gerekend per bevriezingsperiode.
16. Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd. Strippenkaarten zijn strikt persoonlijk en de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les.
17. Mens & Kinders behoudt het recht om het lesrooster te wijzigen. Hoewel het rooster normaal alleen wordt uitgebreid, accepteert de deelnemer dat het rooster zonder overleg kan worden gewijzigd zonder enige vorm van restitutie, mits Mens & Kinders blijft voldoen aan het wekelijks aanbieden van één of meerdere lessen. Op nationale feestdagen vinden er geen lessen plaats.
18. Mens & Kinders biedt in geen geval enige restitutie van het reeds betaalde bedrag na aankoop van een strippenkaart of abonnement.
19. Als een les niet tijdig wordt geannuleerd, wordt de les afgetrokken van het tegoed. De deelnemer kan tot 12 uur voor aanvang van de les annuleren en dit gaat op dezelfde wijze als het reserveren van de lessen via het Fitmanager systeem. Restitutie is niet mogelijk en de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les.
20. Strippenkaarten kunnen éénmalig worden verlengd. Houdt er rekening mee dat dit zowel voor vakanties, bevallingen als blessures geldt. Vaker verlengen is niet mogelijk.
21. De strippenkaart of het abonnement gaat direct in na betaling.

Algemeen

22. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Mens & Kinders is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
23. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Mens & Kinders te accepteren.
24. Mens & Kinders is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.